Deelname Voorwaarden

 

Deelname

 • Uw aanmelding wordt binnen enkele dagen bevestigd of geannuleerd. U ontvangt altijd een reactie van ons, pas na ontvangst van onze bevestiging is uw deelname definitief.
 • Bij definitieve deelname bent u verplicht het standgeld te voldoen binnen 8 dagen na ontvangst van uw factuur.
 • U ontvangt in de week voor de TuinBraderie een e-mail van ons met alle informatie. 
 • Om de TuinBraderie voor iedereen leuk te houden bent u verplicht de standplaats tot het eind van de markt open en gevuld te houden.
 • Het assortiment dat u aan ons doorgeven heeft mag alleen verkocht worden. Wanneer u met andere handelswaar wilt komen, moet u dit van tevoren te overleggen met de organisatie.
 • Het is niet toegestaan uw kraam/grondplaats onder te verhuren aan derden. 

Annuleren

 

Annuleren kan via [email protected] of 06 – 129 139 17. 

Let op: uw annulering wordt per e-mail bevestigd. Zonder schriftelijke bevestiging, is uw aanmelding NIET geannuleerd.

 

De annuleringskosten zijn:

 • uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de markt: geen annuleringskosten
 • uiterlijk 11 dagen voor aanvang van de markt: 25% 
 • uiterlijk 9 dagen voor aanvang van de markt: 50%
 • 8 dagen of korter voor aanvang van de markt: 100%
 • Indien u besluit niet deel te nemen aan de markt, in verband met standplaats, weersomstandigheden oid. heeft u geen recht op restitutie van het standgeld.

 Aansprakelijkheid

 • U kunt de organisatie nooit aansprakelijk stellen voor tegenvallende bezoekersaantallen of tegenvallende omzet, door welke omstandigheden dan ook.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van de TuinBraderie om wat voor reden dan ook.
 • De organisatie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies of schade, in welke vorm dan ook.
 • U bent zelf aansprakelijk voor eventuele schade die u veroorzaakt en bent hiervoor in het bezit van een WA-verzekering.
 • Schade, toegebracht door wind, regen, omwaaiende marktkramen etc. komen voor risico van de deelnemer van de TuinBraderie.
 • U bent verplicht zich aan alle (veiligheids)eisen en wetten te houden. Tevens volgt u te allen tijde de aanwijzingen van ons personeel en/of veiligheidsdiensten op.
 • Deelnemers in de foodsector zijn verplicht zich te houden aan voorschriften van de keuringsdienst van waren, overheidsdiensten en brandweer.
 • Indien u door de warenwet, namaakbestrijding, politie of brandweer wordt uitgesloten van deelname, heeft u geen recht op restitutie van het standgeld.

Afval

 • Wij organiseren de TuinBraderie graag voor u en met u. Om de kosten laag te houden vragen wij u al uw afval mee naar huis te nemen en de standplaats schoon en netjes achter te laten.